یاشاسین آذربایجان -تبریز

  • ۰
  • ۰مشاوران تهران

گام ششم: نوشتن پاراگراف های مطلب
بر اساس پاسخی که به سوالات وهله پنجم دادید، حال شروع کنید و جواب هر سوال را با یک یا دو پاراگراف بنویسید. دقت بکنید که در نوشتن هر پاراگراف اصول مهم نگارش علمی، یعنی مخاطب محوری، وضوح، همآهنگ ی و انسجام، علمی نوشتن، صحیح نوشتن اختصار را رعایت کنیم.
فرض بکنید که یک نفر در قسمت مقدمه مطلب خودش که در زمینه اثر مصرف از نرم افزار های موبایل جهت تبلیغ کالاهای مصرفی ست برای متخصصین حوزه بازریابی ارایه شده است نوشته باشد
"در سالهای اخیر موبایل یکی از وسائل های کاملا رایج در سطح جامعه شده است. این وسائل امکانات زیادی را به بشر داده است. بشر در طول تار یخ همـواره به دنبال گسترش راه های ارتباطی خود بوده است. بر این اساس، موبایل یکی از نوآوریهای بزرگ بشر است. فرد دهای زیادی را امروزه تلفن همراه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. در حوزه کاربر دهای اقتصادی، موبایل می تواند وسائل ی برای معرفی محصولات باشد".
این نمونه یک پاراگراف است که مخاطب محور نیست! چرا؟
چونکه مطالبی دارد که با مخاطب مطلب ناسازگار است. مخاطب این مقاله ، متخصصین رشته بازریابی می باشند . برای این افراد، حرف کردن از تاریخچه و فرد دهای عمومی تلفن همراه اصلا ارزشی ندارد. به جای آن بایستی رفت سریع سر اصل مطلب به بحث بازاریابی محصولات از طریق تلفن همراه پرداخت.
مثالهای زیاد دیگر از غلط اتی که در نگارش پارگراف های یک متن علمی می توانیم مرتکب شویم را می توانید در کتاب 25 اصل مهم در مقاله نویسی ببینید.
حال شروع کنید بر اساس اصول نگارش یک پاراگراف علمی، چندین پاراگراف از بخش های مختلف مطلب خودتان را بنویسید چک بکنید که این پارگراف ها منطبق بر اصول مخاطب محوری، وضوح، همموزیک ی و انسجام، علمی نوشتن، صحیح نوشتن و اختصار هستند یا نه.

گام هفتم: طراحی و تدوین عناصر عکس ی

علاوه بـر پارگراف ها، در مقاله ما از عناصر عکس ی مختلف ی مانند نمودار، جدول، شکل، چارت، نقشه، تصویر مصرف می کنیم. این عناصر جهت خلاصه کردن مطالب متن ، نمایش عکس ی یافته ها و نتایج تحقیق و یا حتی برای تسهیل درک متن می تواند استفاده شود. برای مثال در بخش مرور ادبیات، می توانیم با مصرف از جدول، به صورت خلاصه نشان دهیم که در زمینه مورد نقد ما چه کارهایی صورت گرفته است چه ضعف های وجود دارد. در بخش متدلوژی مقاله اکثرا ٌ از نمودارها و جداولی که نتایج آماری یا کیفی تحقیق ما را به صورت خلاصه نشان می دهند، می توانیم مصرف کنیم.
در مصرف از عناصر عکس ی بایستی چند اصل را رعایت کنیم.
1- آسانی وضوح: یعنی عنصر تصویر ی مانند جدول باید به قدری واضح باشد که مخاطب فقط با دیدن آن به راحتی بتواند آنرا بفهمد هیچ ابهامی نداشته باشد. جهت مثال نمودارها باید معین کنند که محورهای افقی عمودی آنها چه چیزهایی را نشان می دهد، هر گراف چه متغیری را نشان می دهد و رابطه بین گرافهای مختلف چیست.
2- رابطه با متن: هر عنصر عکس ی می بایست حتمـا در داخـل متن توضیح داده شود به شکلی که اگر مخاطب عنصر عکس ی را نبیند، چیزی از دست ندهد بتواند همه نکات ضروری را را درک نماید . هرگز نبایستی به این خاطر که مطالب در عنصر تصویر ی آمده اند آنها را شرح نداده رها کنیم. همه عناصر عکس ی می بایست به صورت معین در یک جایی از متن مقاله معرفی شوند. برای مثال گفته شود در جدول شماره 1، که فلان مطلب را به صورت خلاصه نشان می دهد، می بینید که اینچنین است.
3- ترتیب و شماره گذاری: همه عناصر تصویر ی می بایست بر اساس استاندارد نگارش مقاله به ترتیب شماره گذاری شوند. اکثرا جداول به صورت جدا شماره گذاری می شوند بقیه عناصر تصویر ی نیز با هم شماره گذاری می شوند.
جهت مقاله خودتان سعی بکنید که یک جدول یا یک نمودار ایجاد کنید . اکنون به صفحه مربوط به دانلوود مقالات الگو برویدو ببینید که مقالات الگو چگونه از عناصر عکس ی استفاده می کنند و بر طبـق آن جدول یا نمودار خودتان را بازبینی بکنید .

گام هشتم: نوشتن چکیده متن

وقت ی که پارگرافها عناصر تصویر ی متن خودمان را آماده کردیم، متن مهم مقاله ما آماده است. اکنون بایستی برگردیم چکیده مطلب خودمان را بنویسیم. چکیده مقاله به مفهوم خلاصه کل محتوای اصلی مقاله در پارگراف. به صورت خلاصه می بایست بگوییم که مقاله ما درباره چه موضوعی است، متدلوژی ما چیست، یافته های کلیدی متن ما کدام می باشند . مخاطب با تحقیق چکیده مطلب ما باید بتواند بفهمد که آیا مطلب به دردش می خورد یا نه. چکیده اکثرا اولین بخشی از مطلب است که به صورت دقیق توسط داوران خوانده می شود.
در نوشتن چیکده بایستی چند اصل را رعایت کنیم. اول اینکه چکیده می بایست محتوای مهم متن ما را به صورت کامل بیان نماید . به عبارتی باید نماینده بهتر از محتوای متن ما باشد. چکیده نبایستی با متن مقاله مفرق باشد. یعنی همان پیامی که مخاطب از خواندن متن مطلب می گیرد را بایستی از چکیده ما بگیرید. در چکیده بایستی فقط موارد مهم و کلیدی را بیان کنیم. بعضی وقتها به جای اینکه در چکیده بگوییم که یافته های مهم ما کدام هستند ، فقط سایه می زنیم. به مفهوم تنها اشاره ای غیر مستقیم می کنیم به یافته ها. این غلط است. در نوشته چکیده بایستی لحنی کاملا محکم و خنثی داشته باشیم. نباید از موضع بالا حرف بزنیم نمی بایست احساس ی بنویسیم. خوب است در نوشتن چکیده از زمان حال استفاده کنیم.
بهتر هم اکنون سعی بکنید که در 5 خط زیر، چکیده متن خودتان را بنویسید. برای این کار سعی بکنید که اصول فوق را رعایت بکنید . بعد از نوشتن چکیده مطلب خودتان، سری به مقالات الگوی معرفی شده در وب وب سایت بزنید ببینید که می توانید
چکیده خودتان را اصلاح ببخشید؟
چکیده:


گام نهم: تدوین فهرست منابع مقاله

بعد از نوشتن متن مقاله ، هم اکنون بایستی فهرست منابع متن را تهیه و تولید کنیم. این کار اکثرا ٌ زمان گیر است چونکه می بایست دقیقا معین ات منابع مورد استفاده در متن را در انتهای مقاله به ترتیب مناسب بیاوریم. ولی دست نگه دارید. برای اینکه دوباره کاری نکنید، اول بهتر است که نگاه بکنید به مجله مورد نظرتان که می خواهید مقاله را برای آن ارسال بکنید ببینید که چه استانداردی را جهت نگارش فهرست منابع معرفی کرده است. برای مثال استاندارد APA ایتاندارد شناخته شده رایج است. مثلا یک متن در استاندارد APA(نسخه 6 ) به شکل زیر می بایست مرجع دهی شود:
Baumard, P., & Starbuck, W. H. (2005). Learning from failures: Why it may not happen.Long Range Planning, 38(3), 281-298.
بعضی از مجلات برای مثال استاندارد ویِژگزینشه خودشان را دارند. ولی یک توصیه دیگر که حسابی کار شما را آسان تر می نماید ، استفاده از پروگرام های ارجاع دهی مانند RefWorksیاEndNoteاست. جهت آشنایی بیشتر با این نرم افزار ها نحوه مصرف از آن ها می توانید بهبسته روش ی الکترونیکی مقاله نویسی یابقیه منابع موجود مراجعه بکنید .

گام دهم: نوشتنبقیه اجزای مقاله (عنوان، کلمات کلیدی، معین ات نویسندگان)

هنوز بخش هایی از مطلب ما باقی مانده است. اول از تمام بایستی عنوان مناسب برای آن انتخاب کنیم. عنوان بایستی محتوای متن را در یک جمله بیان بکنید . عنوان بهتر است که حالت عبارت کامل نداشته باشد، بلکه به صورت جمله باشد. برای مثال بگوییم "نقد چگونگی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان کاهش توجه کودکان در سن 12 تا 15 سال". عنوان بهتر است که خیلی زیاد نباشد و خیلی هم کوتاه نباشد. عنوان مقاله می بایست دیدنی باشد تا مخاطب با دیدن آن توجه ش به مطلب جلب شود. بهتر است که عنوان حالت کلیشه ای نداشته باشد.
هم اکنون عنوان مقاله خودتان را در زیر بنویسید سعی بکنید که از دوست ها یا اساتید خودتان نظرخواهی بکنید که آیا این عنوان مناسب است یا نه.
عنوان:

مجلات از ما می خواهند جهت مطلب خودمان بین 3 تا 7 کلمه تخصصی را معین کنیم که نشانگر محتوای مقاله ما هستند . این کلمات کلیدی جهت این می باشند که افرادی که بعدا به دنبال موضوع خاصی می گردد، بتوانند با جستجوی این کلمات، مطلب ما را پیدا کنند. با کیفیت ترین کلمات کلیدی آنهایی می باشند که رابطه با مورد متن ما داشته باشند. در مثال بالا، کلمات کلیدی می تواند "اختلافات خانوادگی"، "یادگیری کودکان"، "روش و پرورش"، "تربیت" و "اختلالات یادگیری" باشد.
برای مقاله خودتان 3 کلمه کلیدی گزینش بکنید که نشانگر موضوع مهم مطلب شماست و در زیر بنویسید:
کلمات کلیدی:

و بالاخره اینکه بایستی معین ات نویسندگان مطلب را به ترتیب مناسب در ابتدای مقاله ذکر کنیم (اما در وهله ارسال مطلب این را برمی داریم!) ترتیب نویسندگان متن با اهمیت است. نویسنده اول به عنوان فردی که بیشترین سهم را در انجام پژوهش و نگارش مقاله داشته است شناخته می شود. امتیازی که اکثرا ٌ جهت نگارش متن در نظر گرفته می شود، بر اساس ترتیب نویسندگان است. بهتر خوب است که از همان ابتدا که مقاله را می نویسیم درمورد ترتیب نویسندگان به توافق برسیم. قاعده این است ترتیب نویسندگان بر طبـق میزان سهمی ست که آنها در انجام پژوهش و نگارش مقاله دارند. علاوه بـر نام فامیل ، معولا معین ات سازمان یا دانشکده مرتبط، آدرس، تلفن پست الکترونیکی ارتباطی را هم ذکر می کنیم.

  • ۹۵/۰۴/۱۲
  • مهدی کیانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی