یاشاسین آذربایجان -تبریز

 • ۰
 • ۰مشاوران تهران

گام ششم: نوشتن پاراگراف های مطلب
بر اساس پاسخی که به سوالات وهله پنجم دادید، حال شروع کنید و جواب هر سوال را با یک یا دو پاراگراف بنویسید. دقت بکنید که در نوشتن هر پاراگراف اصول مهم نگارش علمی، یعنی مخاطب محوری، وضوح، همآهنگ ی و انسجام، علمی نوشتن، صحیح نوشتن اختصار را رعایت کنیم.
فرض بکنید که یک نفر در قسمت مقدمه مطلب خودش که در زمینه اثر مصرف از نرم افزار های موبایل جهت تبلیغ کالاهای مصرفی ست برای متخصصین حوزه بازریابی ارایه شده است نوشته باشد
"در سالهای اخیر موبایل یکی از وسائل های کاملا رایج در سطح جامعه شده است. این وسائل امکانات زیادی را به بشر داده است. بشر در طول تار یخ همـواره به دنبال گسترش راه های ارتباطی خود بوده است. بر این اساس، موبایل یکی از نوآوریهای بزرگ بشر است. فرد دهای زیادی را امروزه تلفن همراه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. در حوزه کاربر دهای اقتصادی، موبایل می تواند وسائل ی برای معرفی محصولات باشد".
این نمونه یک پاراگراف است که مخاطب محور نیست! چرا؟
چونکه مطالبی دارد که با مخاطب مطلب ناسازگار است. مخاطب این مقاله ، متخصصین رشته بازریابی می باشند . برای این افراد، حرف کردن از تاریخچه و فرد دهای عمومی تلفن همراه اصلا ارزشی ندارد. به جای آن بایستی رفت سریع سر اصل مطلب به بحث بازاریابی محصولات از طریق تلفن همراه پرداخت.
مثالهای زیاد دیگر از غلط اتی که در نگارش پارگراف های یک متن علمی می توانیم مرتکب شویم را می توانید در کتاب 25 اصل مهم در مقاله نویسی ببینید.
حال شروع کنید بر اساس اصول نگارش یک پاراگراف علمی، چندین پاراگراف از بخش های مختلف مطلب خودتان را بنویسید چک بکنید که این پارگراف ها منطبق بر اصول مخاطب محوری، وضوح، همموزیک ی و انسجام، علمی نوشتن، صحیح نوشتن و اختصار هستند یا نه.

گام هفتم: طراحی و تدوین عناصر عکس ی

علاوه بـر پارگراف ها، در مقاله ما از عناصر عکس ی مختلف ی مانند نمودار، جدول، شکل، چارت، نقشه، تصویر مصرف می کنیم. این عناصر جهت خلاصه کردن مطالب متن ، نمایش عکس ی یافته ها و نتایج تحقیق و یا حتی برای تسهیل درک متن می تواند استفاده شود. برای مثال در بخش مرور ادبیات، می توانیم با مصرف از جدول، به صورت خلاصه نشان دهیم که در زمینه مورد نقد ما چه کارهایی صورت گرفته است چه ضعف های وجود دارد. در بخش متدلوژی مقاله اکثرا ٌ از نمودارها و جداولی که نتایج آماری یا کیفی تحقیق ما را به صورت خلاصه نشان می دهند، می توانیم مصرف کنیم.
در مصرف از عناصر عکس ی بایستی چند اصل را رعایت کنیم.
1- آسانی وضوح: یعنی عنصر تصویر ی مانند جدول باید به قدری واضح باشد که مخاطب فقط با دیدن آن به راحتی بتواند آنرا بفهمد هیچ ابهامی نداشته باشد. جهت مثال نمودارها باید معین کنند که محورهای افقی عمودی آنها چه چیزهایی را نشان می دهد، هر گراف چه متغیری را نشان می دهد و رابطه بین گرافهای مختلف چیست.
2- رابطه با متن: هر عنصر عکس ی می بایست حتمـا در داخـل متن توضیح داده شود به شکلی که اگر مخاطب عنصر عکس ی را نبیند، چیزی از دست ندهد بتواند همه نکات ضروری را را درک نماید . هرگز نبایستی به این خاطر که مطالب در عنصر تصویر ی آمده اند آنها را شرح نداده رها کنیم. همه عناصر عکس ی می بایست به صورت معین در یک جایی از متن مقاله معرفی شوند. برای مثال گفته شود در جدول شماره 1، که فلان مطلب را به صورت خلاصه نشان می دهد، می بینید که اینچنین است.
3- ترتیب و شماره گذاری: همه عناصر تصویر ی می بایست بر اساس استاندارد نگارش مقاله به ترتیب شماره گذاری شوند. اکثرا جداول به صورت جدا شماره گذاری می شوند بقیه عناصر تصویر ی نیز با هم شماره گذاری می شوند.
جهت مقاله خودتان سعی بکنید که یک جدول یا یک نمودار ایجاد کنید . اکنون به صفحه مربوط به دانلوود مقالات الگو برویدو ببینید که مقالات الگو چگونه از عناصر عکس ی استفاده می کنند و بر طبـق آن جدول یا نمودار خودتان را بازبینی بکنید .

گام هشتم: نوشتن چکیده متن

وقت ی که پارگرافها عناصر تصویر ی متن خودمان را آماده کردیم، متن مهم مقاله ما آماده است. اکنون بایستی برگردیم چکیده مطلب خودمان را بنویسیم. چکیده مقاله به مفهوم خلاصه کل محتوای اصلی مقاله در پارگراف. به صورت خلاصه می بایست بگوییم که مقاله ما درباره چه موضوعی است، متدلوژی ما چیست، یافته های کلیدی متن ما کدام می باشند . مخاطب با تحقیق چکیده مطلب ما باید بتواند بفهمد که آیا مطلب به دردش می خورد یا نه. چکیده اکثرا اولین بخشی از مطلب است که به صورت دقیق توسط داوران خوانده می شود.
در نوشتن چیکده بایستی چند اصل را رعایت کنیم. اول اینکه چکیده می بایست محتوای مهم متن ما را به صورت کامل بیان نماید . به عبارتی باید نماینده بهتر از محتوای متن ما باشد. چکیده نبایستی با متن مقاله مفرق باشد. یعنی همان پیامی که مخاطب از خواندن متن مطلب می گیرد را بایستی از چکیده ما بگیرید. در چکیده بایستی فقط موارد مهم و کلیدی را بیان کنیم. بعضی وقتها به جای اینکه در چکیده بگوییم که یافته های مهم ما کدام هستند ، فقط سایه می زنیم. به مفهوم تنها اشاره ای غیر مستقیم می کنیم به یافته ها. این غلط است. در نوشته چکیده بایستی لحنی کاملا محکم و خنثی داشته باشیم. نباید از موضع بالا حرف بزنیم نمی بایست احساس ی بنویسیم. خوب است در نوشتن چکیده از زمان حال استفاده کنیم.
بهتر هم اکنون سعی بکنید که در 5 خط زیر، چکیده متن خودتان را بنویسید. برای این کار سعی بکنید که اصول فوق را رعایت بکنید . بعد از نوشتن چکیده مطلب خودتان، سری به مقالات الگوی معرفی شده در وب وب سایت بزنید ببینید که می توانید
چکیده خودتان را اصلاح ببخشید؟
چکیده:


گام نهم: تدوین فهرست منابع مقاله

بعد از نوشتن متن مقاله ، هم اکنون بایستی فهرست منابع متن را تهیه و تولید کنیم. این کار اکثرا ٌ زمان گیر است چونکه می بایست دقیقا معین ات منابع مورد استفاده در متن را در انتهای مقاله به ترتیب مناسب بیاوریم. ولی دست نگه دارید. برای اینکه دوباره کاری نکنید، اول بهتر است که نگاه بکنید به مجله مورد نظرتان که می خواهید مقاله را برای آن ارسال بکنید ببینید که چه استانداردی را جهت نگارش فهرست منابع معرفی کرده است. برای مثال استاندارد APA ایتاندارد شناخته شده رایج است. مثلا یک متن در استاندارد APA(نسخه 6 ) به شکل زیر می بایست مرجع دهی شود:
Baumard, P., & Starbuck, W. H. (2005). Learning from failures: Why it may not happen.Long Range Planning, 38(3), 281-298.
بعضی از مجلات برای مثال استاندارد ویِژگزینشه خودشان را دارند. ولی یک توصیه دیگر که حسابی کار شما را آسان تر می نماید ، استفاده از پروگرام های ارجاع دهی مانند RefWorksیاEndNoteاست. جهت آشنایی بیشتر با این نرم افزار ها نحوه مصرف از آن ها می توانید بهبسته روش ی الکترونیکی مقاله نویسی یابقیه منابع موجود مراجعه بکنید .

گام دهم: نوشتنبقیه اجزای مقاله (عنوان، کلمات کلیدی، معین ات نویسندگان)

هنوز بخش هایی از مطلب ما باقی مانده است. اول از تمام بایستی عنوان مناسب برای آن انتخاب کنیم. عنوان بایستی محتوای متن را در یک جمله بیان بکنید . عنوان بهتر است که حالت عبارت کامل نداشته باشد، بلکه به صورت جمله باشد. برای مثال بگوییم "نقد چگونگی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان کاهش توجه کودکان در سن 12 تا 15 سال". عنوان بهتر است که خیلی زیاد نباشد و خیلی هم کوتاه نباشد. عنوان مقاله می بایست دیدنی باشد تا مخاطب با دیدن آن توجه ش به مطلب جلب شود. بهتر است که عنوان حالت کلیشه ای نداشته باشد.
هم اکنون عنوان مقاله خودتان را در زیر بنویسید سعی بکنید که از دوست ها یا اساتید خودتان نظرخواهی بکنید که آیا این عنوان مناسب است یا نه.
عنوان:

مجلات از ما می خواهند جهت مطلب خودمان بین 3 تا 7 کلمه تخصصی را معین کنیم که نشانگر محتوای مقاله ما هستند . این کلمات کلیدی جهت این می باشند که افرادی که بعدا به دنبال موضوع خاصی می گردد، بتوانند با جستجوی این کلمات، مطلب ما را پیدا کنند. با کیفیت ترین کلمات کلیدی آنهایی می باشند که رابطه با مورد متن ما داشته باشند. در مثال بالا، کلمات کلیدی می تواند "اختلافات خانوادگی"، "یادگیری کودکان"، "روش و پرورش"، "تربیت" و "اختلالات یادگیری" باشد.
برای مقاله خودتان 3 کلمه کلیدی گزینش بکنید که نشانگر موضوع مهم مطلب شماست و در زیر بنویسید:
کلمات کلیدی:

و بالاخره اینکه بایستی معین ات نویسندگان مطلب را به ترتیب مناسب در ابتدای مقاله ذکر کنیم (اما در وهله ارسال مطلب این را برمی داریم!) ترتیب نویسندگان متن با اهمیت است. نویسنده اول به عنوان فردی که بیشترین سهم را در انجام پژوهش و نگارش مقاله داشته است شناخته می شود. امتیازی که اکثرا ٌ جهت نگارش متن در نظر گرفته می شود، بر اساس ترتیب نویسندگان است. بهتر خوب است که از همان ابتدا که مقاله را می نویسیم درمورد ترتیب نویسندگان به توافق برسیم. قاعده این است ترتیب نویسندگان بر طبـق میزان سهمی ست که آنها در انجام پژوهش و نگارش مقاله دارند. علاوه بـر نام فامیل ، معولا معین ات سازمان یا دانشکده مرتبط، آدرس، تلفن پست الکترونیکی ارتباطی را هم ذکر می کنیم.

 • مهدی کیانی
 • ۰
 • ۰

فرق سوال فرضیه تحقیقپایان نامه

فرق سوال فرضیه تحقیق

تیغ تیز انتقاد بر پیکر فربه جامعه آکآدم یک با بیشتر شدن علم بالا

نویسنده: آرش حبیبی


بسیار زیاد مایل هستم در مورد فرق فرضیه پرسش تحقیق نکته ای را روشن کنم و خیلی آرزومند هستم اساتید محترم این مطلب را بخوانند و یا دانشجویان آن را در اختیار اساتید خود قرار دهند. این مطلب با تحقیق مهمترین منابعراهنمای تحقیق در مدیریت علوم رفتاری تولید و ساخت شده است و می توانید با اطمینان خاطر به آن تکیه بکنید . در بیان این مطلب از ادبیات محاوره ای استفاده کرده ام تا خوبتر بتوانم مفهوم را منتقل کنم از این بابت پیشاپیش پوزش می طلبم.

گزاره تحقیق: سوال فرضیه

بر اساس تحقیق منابع زیاد به این نکته دست یافتم که تمام موارد ریشه در برداشت غلط از کلمه دارد آن واژه Proposition است. عبارت Proposition که در فارسی از آن با عنوانگزاره تحقیق یاد می شود یک تعریف دارد: گزاره تحقیق بیان رابطه آزمایش ی و حدسی بین سازه های پژوهش است.

A proposition is a tentative and conjectural relationship between constructs that is stated in a declarative form.

چون سازه ها در سطح بالائی از انتزاع قرار دارند و نمی توان به راحتی در مورد آنها اظهارنظر کرد از روابط بین متغیرها حرف می شود بیان رابطه بین متغیرها فرضیه نامیده می شود. نمی خواهم با این عبارت را دچار سردرگمی کنم. تمام چیز خیلی آسان است. در هر تحقیق شما با تعدادی متغیر سروکار دارید. گزاره های تحقیق شما رابطه بین متغیرها را مورد تحلیل قرار می دهد. دو متغیر فرضی هوش و عملکرد را در نظر بگیرید. هم اکنون شما در مورد رابطه دو متغیر یکی از دو حالت زیر را پیش رو دارید:

- می توانم حدس بزنم متغیر هوش بر عملکرد تاثیر دارد.

- واقعا جهت من جای سوال است که هوش بر عملکرد تاثیر دارد یا خیر؟

تمام چیز کاملا بدیهی است. شما یا حدسی درباره رابطه دو پدیده دارید یا واقعا برای تان جای سوال است. فرضیه حدسی هوشمندانه درمورد پارامتر جامعه است (عین جمله کتاب دکتر عادل آدر را آوردم تا فردی تردیدی نکند). یعنی چنانچه شما می توانید حدس بزنید فرضیه دارید و اگر جهت تان سوال است بهتر ، بسیار زیاد روشن است که شما سوال دارید.

پس گزاره های تحقیق شما یکی از این دو حالت است: یا به صورت سوالی یا به صورت یک عبارت خبری که همان فرضیه است. ولی زیاد جالب است که در پروپوزال های دانشجویان همیشه سه چیز کاملا مشابه مشاهده می شود که جای تامل (چنانچه نخواهم بگویم تاسف) دارد.

اهداف تحقیق

- ارزیابی رابطه هوش عملکرد کارکنان

موارد تحقیق

- هوش کارکنان بر عملکرد آنان اثر دارد؟


فرضیه های تحقیق

- هوش کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.

اینگونه دوباره تکرار نوعی بازی با کلمات است و به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود و اساتید محترم می بایست با آن برخورد کنند.

آموزش تدوین فرضیه تحقیق

بازهم لازم به تذکر است هر تحقیقی نیازمند فرضیه نویسی نیست. با این وجود در هر بررسی شما با یکی از این دو حالت سروکار دارید: تحلیل وضعیت پدیده ویِژگزینشه یا ارزیابی رابطه بین دو یا چند پدیده. در حالت نخست که شما یک پدیده را ارزیابی می بکنید نوشتن فرضیه بسیار زیاد آسان است. فرضیه مهم شما پیرامون همان سازه اصلی است که بیان کرده اید فرضیه های فرعی نیز بر ابعاد آن سازه مهم دلالت دارد. جهت مثال شما می خواهید در زمینه سنجش موفق یت عملکرد هوش تجاری در سازمان تحقیق کنید. سازه مهم تحقیق هوش تجاری است بر اساس ادبیات پژوهش ابعاد خوب یت هوش تجاری بر اساس جنبه فنی مدیریتی قابل تحلیل است. دقت بکنید این ابعاد باید با تحقیق ژرف ادبیات پژوهش یا مصاحبه های ساختارمند با خبرگان حوزه شناسائی شود. در این صورت فرضیه ها به صورت زیر تنظیم می شود:

فرضیه مهم
هوش تجاری در سازمان نمونه با موفق یت اجرا شده است.
فرضیه های فرعی
هوش تجاری از جنبه مدیریتی در سازمان نمونه با موفق یت اجرا شده است.
هوش تجاری از جنبه فنی در سازمان نمونه با موفق یت اجرا شده است.

حالت دوم زمانی است که شما می خواهید رابطه دو تمغیر را تحلیل بکنید . جهت مثال می خواهید رابطه بررسی عملکرد با بهسازی قوت آدم ی را ارزیابی بکنید .در بیان فرضیه های فرعی اثر بررسی عملکرد را بر عوامل موجد ویرایش قوت آدم ی تحلیل بکنید . برای این کار ضروری است عوامل مولفه‌های ویرایش قوت آدم ی را شناسائی بکنید . شناسائی مولفه های ویرایش قوت آدم ی بر اساس ادبیات پژوهش و مطالعات انجام شده قبلی صورت می‌گیرد.جهت نمونه رضایت، انگیزش خلاقیت به عنوان ابعاد بهسازی قوت آدم ی در نظر گرفته شده است. بر اساس این مطالعات می‌توان مولفه‌های اصلاح و بهسازی قوت آدم ی را شناسائی کرد. در بیان فرضیه‌های پژوهش ابتدا باید فرضیه مهم را به صورت زیر بیان بکنید :

فرضیه مهم :
بررسی عملکرد در سازمان مورد بررسی بر بهسازی قوت آدم ی اثر دارد.
فرضیه های فرعی
بررسی عملکرد در سازمان مورد مطالعه بر انگیزش قوت آدم ی تاثیر دارد.
بررسی عملکرد در سازمان مورد مطالعه بر رضایت قوت آدم ی تاثیر دارد.
بررسی عملکرد در سازمان مورد مطالعه بر خلاقیت قوت آدم ی اثر دارد.

بسیاری از بررسی ها مبتنی بر فنون تحقیق در عملیات و تصمیم گیری چندمعیاره به فرضیه نیازی ندارند. این مطلب را همیشه به خاطر داشته باشید.

 • مهدی کیانی
 • ۰
 • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

 • مهدی کیانی
 • ۰
 • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

 • مهدی کیانی